All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 390     032 720 393

nastava na daljinu posle vanrednog

Позив породицама са троје и више деце да се пријаве за коришћење картица „три плус – цене минус“

Општина Горњи Милановац је 3. јануара 2019. године примљена у чланство Удружења "ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ - ТРИ ПЛУС" и прихватила је на себе обавезу да свим породицама са територије општине Горњи Милановац које имају троје или више деце и испуњавају услове, обезбеди картице "ТРИ ПЛУС - ЦЕНЕ МИНУС", које својим носиоцима дају погодности у плаћању роба и услуга широм Србије. Списак предузећа и установа на територији целе Србије код којих корисници моry да остваре погодности доступан је на интернет презентацији удружења www.triplus.org.rs

Да бисте остварили право на картицу потребно je следеће:

- попуњен образац захтева за издавање картице, са подацима о носиоцу и свој деци у породици без обзира на узраст, треба предати на писарници Општинске управе општине Горњи Милановац, Таковска 2,

- носилац картице мора да има пребивалиште на територији општине Горњи Милановац,

- бар једно од троје или више деце носиоца треба да је малолетно и да живи у породици подносиоца, при чему је статyс усвојене деце у потпуности изједначен са биолошком, у складу са законом.

Корисник картице потписивањем изјаве може дати caглacност како за себе, тако и за малолетну децу, док је за пунолетну децу неопходно да уз захтев буду приложене потписане изјаве ових лица о саrласности за употребу података, а на обрасцу који је приложен уз пријаву. Подаци ће бити коришћени искључиво за потребе провере испуњености услова за издавање картице, односно вођење регистра и праћење броја породица са троје и више деце на територији општине, a на основу којег породице са троје деце моry остварити и друга права без подношења нових доказа (право на бесплатан превоз трећег детета у јавном превозу, право на бесплатан вртић за свако треће и наредно дете у породици), а Удружењу ћe бити дастављени само подаци носиоца на кога ће гласити картица и искључиво у сврхе издавања картице (име, презиме и јединствени матични број носиоца картице).

По правилу, носилац картице је мајка, али у ситуацијама када отац непосредно брине о деци, услед спречености или смрти мајке, односно код лишавања мајке родитељског права, картица може rласити и на оца пародице. Картица важи током календарске године, уз личну карту носиоца, а попусти се односе на целу породицу.

Рок за први круг пријаве је од 17. до 27. јануара 2019. године, а породице које пропусте овај рок, као и породице које у току године испуне услове за издавање картице, могу целе 2019. године да поднесу пријаву на писарници Општинске управе.

Извор: Таковске новине