All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Школски одбор

 

Објављено у Службеном гласнику Општине Горњи Милановац, бр. 13, од 30. јуна 2022. године, стр. 257.

 

1.  Слободан Аксентијевић, представник запослених, председник

2.  Ненад Станкић, представник запослених, заменик председника

3.  Милена Стојановић, представник запослених, члан

4.  Милоица Јовићевић, представник локалне самоуправе, члан

5.  Весна Вукајловић Петровић, представник локалне самоуправе, члан

6.  Миладин Трифуновић, представник локалне самоуправе, члан

7.  Дамир Аговић, представник родитеља, члан

8.  Саво Марић,  представник родитеља, члан

9.  Ивана Јоксић,  представник родитеља, члан

Школски одбор

 

Објављено у Службеном гласнику Општине Горњи Милановац, бр. 21, од 15. јуна 2018. године, стр. 109.

Замена члана: Службени гласник Општине Горњи Милановац, бр. 9, од 8. јуна 2021. године, стр. 180.

 

1.  Вера Марковић, представник запослених, председник

2.  Слободан Аксентијевић, представник запослених, заменик председника

3.  Милена Стојановић, представник запослених, члан

4.  Милоица Јовићевић, представник локалне самоуправе, члан

5.  Весна Вукајловић, представник локалне самоуправе, члан

6.  Миладин Трифуновић, представник локалне самоуправе, члан

7.  Бојана Цупарић, представник родитеља, члан

8.  Марина Петковић,  представник родитеља, члан

9.  Славица Стефановић,  представник родитеља, члан