All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Јавне набавке

 

КУХИЊА 

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку набавке услуга достављање припремљених оброка за школску 2023/2024. годину (24.08.2023)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка - достављање припремљених оброка – школска 2023/2024. година (24.08.2023)

Јеловник

О Д Л У К А

У Г О В О Р

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

- ЈАВНИ ПОЗИВ за набавку електричне енергије за 2023. годину (4.1.2023)

- ЗАПИСНИК о отварању понуда за набавку електричне енергије за 2023. годину (20.1.2023)

О Д ЛУ К А

 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ

Јавни позив за извођење наставе у природи и екскурзије за школску 2022/2023. годину (21.10.2022)

О Д Л У К А

 

 

КУХИЊА 

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку набавке услуга достављање припремљених оброка за школску 2022/2023. годину (19.08.2022)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка - достављање припремљених оброка – школска 2022/2023. година (19.08.2022)

- Јеловник

О Д Л У К А

У Г О В О Р

 

 

КУХИЊА 

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку набавке услуга достављање припремљених оброка за школску 2021/2022. годину (20.08.2021)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка - достављање припремљених оброка – школска 2021/2022. година (20.08.2021)

О Д Л У К А

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке мале вредности (10.12.2019)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка добара - електричне енергије за потпуно снабдевање за 2020. годину (10.12.2019)

О Д Л У К А

 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка мале вредности - извођење наставе у природи за школску 2019/2020. годину (25.10.2019)

О Д Л У К А

 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку услуга извођење наставе у природи и екскурзије за школску 2019/2020. годину (08.10.2019)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка мале вредности - извођење наставе у природи и екскурзија (08.10.2019)

О Д Л У К А

 

 

КУХИЊА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка добара - прехрамбених производа за потребе ђачке кухиње – школска 2019/2020. година (06.08.2019)

О Д Л У К А

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку добара – електричне енергије за потпуно снабдевање за потребе ОШ ''Момчило Настасијевић'' (30.11.2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка добара - електричне енергије за потпуно снабдевање (30.11.2018)

О Д Л У К А

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку добара – електричне енергије за потпуно снабдевање за потребе ОШ ''Момчило Настасијевић'' (05.12.2017)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка добара - електричне енергије за потпуно снабдевање (05.12.2017)

О Д Л У К А

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

- ПОЗИВ за подношење понуда за набавку добара – електричне енергије за потпуно снабдевање за потребе ОШ ''Момчило Настасијевић'' (12.12.2016)

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка добара - електричне енергије за потпуно снабдевање (12.12.2016)

 ВАЖНО:  ПРОДУЖЕЊЕ рока

 О Д Л У К А