All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 390     032 720 393

Јавне набавке

 

КУХИЊА 

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку набавке услуга достављање припремљених оброка за школску 2021/2022. годину (20.08.2021)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка - достављање припремљених оброка – школска 2021/2022. година (20.08.2021)

О Д Л У К А

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке мале вредности (10.12.2019)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка добара - електричне енергије за потпуно снабдевање за 2020. годину (10.12.2019)

О Д Л У К А

 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка мале вредности - извођење наставе у природи за школску 2019/2020. годину (25.10.2019)

О Д Л У К А

 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку услуга извођење наставе у природи и екскурзије за школску 2019/2020. годину (08.10.2019)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка мале вредности - извођење наставе у природи и екскурзија (08.10.2019)

О Д Л У К А

 

 

КУХИЊА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка добара - прехрамбених производа за потребе ђачке кухиње – школска 2019/2020. година (06.08.2019)

О Д Л У К А

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку добара – електричне енергије за потпуно снабдевање за потребе ОШ ''Момчило Настасијевић'' (30.11.2018)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка добара - електричне енергије за потпуно снабдевање (30.11.2018)

О Д Л У К А

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку добара – електричне енергије за потпуно снабдевање за потребе ОШ ''Момчило Настасијевић'' (05.12.2017)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка добара - електричне енергије за потпуно снабдевање (05.12.2017)

О Д Л У К А

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

- ПОЗИВ за подношење понуда за набавку добара – електричне енергије за потпуно снабдевање за потребе ОШ ''Момчило Настасијевић'' (12.12.2016)

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  јавна набавка добара - електричне енергије за потпуно снабдевање (12.12.2016)

 ВАЖНО:  ПРОДУЖЕЊЕ рока

 О Д Л У К А