All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Историјат школе

 

Основна школа "Момчило Настасијевић" у Горњем Милановцу основана је решењем Скупштине општине Горњи Милановац број 02-6069 од 29. априла 1964. године деобом постојеће, prva zgradaједине основне школе. У свом саставу у почетку рада имала је издвојена одељења у Јабланици, Луњевици и Љутовници ca 795 ученика у матичној школи и 159 ученика у издвојеним одељењима.

Као нова школа, под називом II основна школа почела је ca радом школске 1964/1965. године у новој школској згради која је била изграђена нa месту где се налазила стара зграда бивше "Брусничке школе".У почетку, матична школа има 20 одељења ca близу 40 ученика у сваком одељењу. Због недостатка простора, настава је извођена у три смене, а нека одељења млађих разреда радила су у бившој згради интерната у малим и неподесним просторијама ca великим бројем ученика.  

После смрти Ивана Рибара, 1968. године, нa седници Збора радних људи у проширеном саставу, одржаној 27. јуна 1969. године, дат је и прихваћен предлог да школа носи име Др Ивана Рибара. Решењем Окружног привредног суда у Крагујевцу од 23. септембра 1969. године нови назив школе је Основна школа "Др Иван Рибар". 

nova zgrada

Због великог броја одељења, великог броја ученика у одељењима и скученог простора у постојећој школи, већ првих година рада школе, покренута је иницијатива да се изгради нова школа у другом делу града. Првобитно је планирано да тo буде у Невадама, али се од тога одустало и изабрано је место где је сада лоцирана школа. Референдум за градњу школе спроведен је 1970. године, а камен темељац је постављен 17. септембра 1971. године. Радови нa школској згради су поверени Грађевинском предузећу "Градитељ". Школска зграда је завршена и предата нa употребу колективу Основне школе "Др Иван Рибар" 17. септембра 1972. године. У школи је тада било 12 одељења млађих разреда и 15 одељења старијих разреда ca укупно 865 ученика. Средином децембра 1974. године у школском дворишту завршена је монтажна зграда за потребе продуженог боравка.

Школске 1982/ 1983. године CO Горњи Милановац и СИЗ основног образовања заједно ca школама, покрећу иницијативу у циљу реонизације школске мреже, стручне заступљености, јачања педагошке службе за интеграцију школа у општини. Од 1984. године број одељења и ученика нагло се повећава. Школа има 28 одељења млађих разреда и 24 одељења старијих разреда и једно специјално одељење ca укупно 1638 ученика. У састав ове школе улазе две осмогодишње школе у Враћевшници и Шилопају и четвороразредне у Белом Пољу, Горњој Врбави, Доњој Врбави, Горњој Црнући, Мајдану и Сврачковцима. Од школе се одваја Јабланица и Луњевица. Новоформирана школа има 2000 ученика, распоређених у 72 одељења и 120 запослених.е у школском дворишту завршена је монтажна зграда за потребе продуженог боравка. 

Школске 1985/ 1986. године завршена је зграда III Основне школе ("Свети Сава"). Овој школи припадају одељења у Шилопају и Љутовници, тако да школа остаје ca 1936 ученика, 71 одељењем и 123 радника.

Одлуком о оснивању, Скупштина општине је 22. 11. 1991. године основала основну школу под називом: Основна школа "Нова IV основна школа". Из матичне школе издвајају се сва издвојена одељења. Школа "Др Иван Рибар" од 1. јануара 1992. године ради без издвојених одељења, ca 53 одељења, 3 одељења музичке школе и 91 радником. У школској 1992\1993. години извршена је подела ученика I разреда ca IV основном школом према утврђеној реонизацији.  

Нa седници Наставничког већа од 13. априла 1992. године донета је одлука да се Скупштини општине упути захтев за промену имена школе. Дат је предлог да школа носи име Момчилa Настасијевићa, познатог књижевника и нашег суграђанина. Решењем Скупштине општине Горњи Милановац, бр. 1-06-17/93 почев од 27. 02. 1993. године школа носи назив: Основна школа "Момчило Настасијевић". Од 1. септембра 1993. године школа обавља своју делатност под називом Основна школа "Момчило Настасијевић" Горњи Милановац. 

Од 2008. године Школа је у пројекту „Моја школа - школа без насиља“ који се реализује у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Министарством просвете. У оквиру Пројекта формиран је вршњачки тим и форум театар. У Школи се примењује Протокол о заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања и спроводи акциони план о безбедности ученика. Школа реализује пројекте ДИЛС-а „Школа за све“, „Србија у ритму Европе“, „Школско млеко“, „Дигитална школа“. У згради тзв.“боравка“, од октобра 2008. године, предшколски програм за 12 васпитних група реализује Дечја установа „Сунце“, а на основу одлуке локалне самоуправе и уз сагласност Школе.

У школској 2011/2012. години у редовној настави имало је 11 одељења у млађим разредима и 11 одељења у старијим разредима, од којих су два одељења целодневне наставе (по једно у првом и другом разреду), једно одељење билингвалне наставе на српском и енглеском језику у петом разреду, као и једно одељење продуженог боравка.

Током новембра 2014. године једна учионица је адаптирана за целодневни боравак деце са посебним потребама, по одлуци локалне самоуправе, док не буде обезбеђено трајно решење. У нашим просторијама време су проводили до фебруара 2020. године и почетка реконструкције школе.  

Средином фебруара 2019. године започели смо комплетну реконструкцију школе која је окончана крајем исте године, а ученици су се вратили наставним активностима у потпуно новом, савременом простору, фебруара 2020. године. Извођач радова било је предузеће Југоградња д.о.о. из Београда. По окончању реконструкције школе, ученици и наставници Музичке школе "Др Војислав Вучковић" из Чачка, Издвојено одељење у Горњем Милановцу, добили су нове, сталне просторије у поткровљу наше школе, у којима су наставили свој дугогодишњи образовни рад.

Детаљније информације можете прочитати у ЛЕТОПИСУ ШКОЛЕ

rekonstrukcija 2019