All for Joomla All for Webmasters
osmomcilo@mts.rs
032 720 393

Закони и правилници у основном образовању

 НАЈНОВИЈИ ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ:

у школској 2019/2020.

у школској 2018/2019.

у школској 2017/2018.

 Туторијал о томе како можете пронаћи све потребне прописе из области образовања на сајту Paragraf lex DEMO

 

ВАЖЕЋИ ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ (АЖУРИРАНА ЛИСТА) 

 

Закон о основном образовању и васпитању

(„Службени гласник РС“, број 55/2013, 101/2017 и 27/2018 - др. закон)

 

(„Службени гласник РС“, број 34/2019)

(„Службени гласник РС“, бр. 66/2018, 82/2018 и 37/2019)

 („Службени гласник РС“, број 47/1994)

 („Службени гласник РС“, бр. 37/1993, 42/1993)

 

Закон о основама система образовања и васпитања

(„Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 - др. закони)

 

(„Службени гласник РС“, бр. 73/16 и 45/2018)

 („Службени гласник РС“број 108/15)

 („Службени гласник РС“, број 38/2013)

(„Службени гласник РС“, број 34/2012)

 („Службени гласник РС“, број 74/2018)

 („Службени гласник РС“, број 80/2018)

(„Службени гласник РС“, број 30/2010)

(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2012)

(Просветни гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017)

(Просветни гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018)

(„Службени гласник РС“, број 81/2017 и 48/2018)

(„Службени гласник РС“, број 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 и 2/2018)

(„Службени гласник РС“, број 23/2018, 30/2019)

(„Службени гласник РС“, бр. 68/2018)

 

 

Закон о уџбеницима

(„Службени гласник РС“, број 27/2018)

 

Закон о јавним набавкама

(„Службени гласник РС“, бр. 124 од 29. децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015, 68 од 4. августа 2015)

 

 

(„Службени гласник РС“, број 81/2017, 6/2018 и 43/2018)