All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Закони и правилници у основном образовању

 

 Све прописе из области образовања и васпитања можете пронаћи на сајту Paragraf lex DEMO (када приступите сајту, у левом горњем углу, у одељку ЛЕГИСЛАТИВА, кликните на ПРОПИСИ, а потом на поглавље IX ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ)

 

ВАЖЕЋИ ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ (листа ажурирана 14.2.2024) 

 

Закон о основном образовању и васпитању

(„Службени гласник РС“, број 55/2013, 101/2017 и 27/2018 - др. закон, 129/2021 и 92/2023)

 

(„Службени гласник РС“, број 10/2024)

(„Службени гласник РС“, бр. 66/2018, 82/2018, 37/2019, 56/2019, 112/2020, 6/2021, 85/2021 и 102/2022 - др. правилник)  

 („Службени гласник РС“, број 47/1994)

 („Службени гласник РС“, бр. 139/2022, 43/2023)

 

Закон о основама система образовања и васпитања

(„Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020, 129/2021 и 92/2023)      

 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2023) 

 („Службени гласник РС“, број 38/2013)

(„Службени гласник РС“, број 87/2019)

 („Службени гласник РС“, број 74/2018)

 („Службени гласник РС“, број 80/2018)

(„Службени гласник РС“, број 46/2019 и 104/2020)     

(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2012 и 6/2021 - др. правилник)      

(Просветни гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020 и 3/2021) 

(Просветни гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021)    

(„Службени гласник РС“, број 109/2021)

(„Службени гласник РС“, број 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014, 2/2018, 3/2021, 14/2022, 4/2023 и 5/2023 - испр.)

(„Службени гласник РС“, број 23/2023, 34/2023)      

(„Службени гласник РС“, бр. 10/2024)

 

 

Закон о уџбеницима

(„Службени гласник РС“, број 27/2018 и 92/2023)

 

Закон о јавним набавкама

(„Службени гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023)