All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Акта школе

 

Статут школе - преузми
Правила понашања у школи - преузми
Правилник о оцењивању - преузми
Правилник о безбедности и здрављу на раду - преузми
Правилник о испитима у основној школи - преузми
Правилник о награђивању и похваљивању ученика - преузми
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика - преузми
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених - преузми
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика - преузми
Правилник о организацији и систематизацији послова - преузми