All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 390

Oбука запослених у области предузетништва

У ОШ „Краљ Александар Први“ одржана је обука од јавног интереса: Програм стручног усавршавања - обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, одобрен 17.01.2019. године од стране МПНТР под бр. 610-00-02458/2018-07.

Обуци, која ће надаље бити организованa за 3000 наставника из три стотине школа у периоду фебруар - април 2019. године, присуствовале су наше колеге: Драгана Никитовић, Јелена Вујовић, Ивана Толић, Катарина Божовић, Душица Станкић, Катарина Јовановић, Наташа Буха. Обука за запослене је бесплатна, а сваки учесник добија потврду о савладаном програму стручног усавршавања од јавног интереса у трајању од 16 бодова.

Аутори програма су Весна Картал, мр Мирјана Илић и др Душан Станковић, а организацију и реализацију програма остварује Удружење пословних жена Србије. Садржај обуке обухвата следеће тематске области:

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву,

Ученичка задруга као модел предузетништва,

Развијање предузетничког пројекта и

Пројектни портфолио.

Свака школа чији наставници похађају обуку, добиће и Водич за оснивање ученичких задруга, који се израђује за потребе овог пројекта. Најбољи примери добре праксе предузетничких пројеката које школе буду израдиле након обуке, биће објављени на порталу www.skolskopreduzetnistvo.rs, као и на порталу Владе Републике Србије „Србија ствара” www.serbiacreates.rs.

АЛБУМ са фотографијама

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе

У нашој школи, 21. децембра 2018. године, одржан je семинар Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи. Организатор програма је Центар за образовање и професионални развој, а аутори Бојан Грујић, дипломирани педагог (Школа креативних вештина) и Марина Пејчиновић, мастер академских студија другог степена (ОШ Бранко Радичевић, Штаваљ). Реализатор програма био је Бојан Грујић, дипломирани педагог. Општи циљеви семинара су: оспособљавање наставника да применом различитих типова наставе и њиховим комбиновањем успешно решавају постављене образовно-васпитне проблеме и захтеве савремене наставне праксе. Специфични циљеви: подстицање и оспособљавање наставника за коришћење индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе, на увођење иновација у образовном-васпитном раду, на комбинацију наставних система (типова наставе); подстицање и оспособљавање наставника на квалитетно управљање једноразредним и комбинованим одељењем у оквиру различитих модела методичке организације часа; оспособљавање наставника, да припреми и организује наставу која подстиче креативност ученика и води до ефикаснијег учења. Трајање програма је један дан (8 бодова).

”Језик, култура, образовање”

У оквиру међународног научног скупа "Језик, култура, образовање”, одржаног 2. новембра 2018. године на Педагошком факултету у Ужицу, објављена је монографија под истим називом. У њој се налази прегледни научни рад наше колегинице МА Љиљане Грујић. Поред штампаног издања, монографија доступна и у електронском облику. Монографију ”Језик, кулутра, образовање” можете читати на следећем линку

Семинар „Програм подршке одељењском старешини“

У понедељак, 27. августа 2018. године, у просторијама ОШ "Момчило Настасијевић" одржан је семинар „Програм подршке одељењском старешини“ (васпитни рад, број 78, К3, П4) којем је присуствовало тридесет учитеља и наставника наше школе. Реализаторке семинара биле су стручне сараднице из две чачанске средње школе: Катарина Дуњић Мандић, школски психолог - самостални педагошки саветник Гимназије и Гордана Поповић Божанић, педагог-педагошки саветник Економске школе.

Општи и специфични циљеви семинара реализовани су кроз следеће теме програмa: ненасилна комуникација, одељењска заједница, обавезе одељењског старешине у функцији заштите права ученика, као и кроз различите педагошке ситуације.

Љиљана Грујић на Листи спољних сарадника ЗУОВ-а

Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), 6. фебруара 2018. године, донео је Решење о образовању Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања - Центра за развој програма и уџбеника. На листи од 665 колега из целе Србије нашло се и пет имена из општине Горњи Милановац, а међу њима и наша колегиница МА Љиљана Грујић.

Центaр за развој програма и уџбеника oбјaвио је:

Решење о образовању Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за развој програма и уџбеника (ред. бр. 113)

Преглед спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за развој програма и уџбеника по пословима (ред. бр. 43)