All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

TIMSS 2023 истраживање у нашој школи

 

Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама (TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study) у четвртом разреду основне школе реализовано је данас, 3. маја 2023. године у нашој школи у изабраном одељењу 4/1. 

TIMSS 2023 је важно истраживање за образовни систем у Републици Србији јер се њиме прате: 

а) постигнућа ученика из математике и природних наука на националном, регионалном и међународном нивоу; 

б) квалитет наставе и учења;

в) циљеви остварености глобалних циљева за одрживи развој (SDG) у области образовања које је дефинисао УНЕСКО (2030).

 

TIMSS 2023 реализује се у потпуно дигиталном облику. Ученици су на рачунарима у школском окружењу радили један тест који се састоји из два дела: математике и науке, а потом су попунили упитник за ученике. Директор школе, учитељ узоркованог одељења и родитељи ученика који учествују у тестирању такође попуњавају онлајн упитник. 

Током припреме и реализације тестирања школа има подршку тима из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

Носиоци TIMSS 2023 истраживања су Министарство просвете, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA) из Холандије.

 

АЛБУМ са фотографијама