All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 390     032 720 393

Електронски дневник

Од школске 2018/2019. године у нашој школи ћемо почети са увођењем есДневника, који у потпуности замењује папирни облик вођења евиденције. Дневник ће омогућити наставницима, одељењским старешинама и директору школе да на брз, једноставан и поуздан начин воде евиденцију о ученицима и пружити комплетан увид у напредак ученика, рад наставника и школе, као и увид у информације у тренутку њиховог настанка. Како би се обезбедила већа објективност у оцењивању наставници могу да виде само оцене из свог предмета, али не и из других.

ЕсДневик једном дневно прави извештај о сваком детету, а тим извештајима родитељи могу у сваком тренутку да приступе, наравно, само за своје дете. Информације о изостанцима родитељи добијају на дневном нивоу, а о оценама по протоку 48 сати, како би се ученику дала прилика да родитељима образложи коју оцену је и зашто добио. Обезбеђена је потпуна заштита података. ЕсДневнику се приступа помоћу корисничког имена и лозинке о чему ћемо вас благовремено обавестити.

Портал за родитеље и ученике