Предметна настава

Српски језик

Владимир Милисављевић

Јасмина Мијатовић      

Наташа Буха

               

Математика

Вера Марковић              

Ненад Станкић

Милица Павловић        

 

Енглески језик

Верица Петковић          

Јелена Филиповић       

Младен Марковић

 

Француски језик

Јелена Мишковић

 

Немачки језик

Љиљана Јовичић

Марија Оташевић

 

Физика

Ивана Толић

 

Хемија

Јелена Ђорђевић          

 

Историја

Слободан Аксентијевић            

 

Географија

Горица Видић  

 

Биологија

Светлана Ћаласан         

Драгица Јеремић          

 

Техничко и информатичко образовање (Техника и технологија)

Душица Николић          

Владимир Средојевић

Катарина Божовић

 

Ликовна култура

Душан Лазаревић

               

Музичка култура

Александар Радојичић               

Ненад Јовановић

              

Физичко васпитање (Физичко и здравствено васпитање)

Снежана Трифуновић 

Зорица Пршић

Јелена Петронијевић

 

Изборни спорт

Снежана Трифуновић 

Зорица Пршић

Јелена Петронијевић

 

Информатика и рачунарство

Катарина Божовић

Славица Бојовић

 

Грађанско васпитање

Катарина Божовић

Горица Видић

Слободан Аксентијевић  

Младен Марковић          

 

Верска настава 

Александар Ђуричић