Предметна настава

Српски језик

Владимир Милисављевић

Јасмина Мијатовић      

Наташа Буха

               

Математика

Вера Марковић              

Ненад Станкић        

 

Енглески језик

Верица Петковић          

Јелена Филиповић       

Наталија Милованчевић

 

Немачки језик

Љиљана Јовичић

 

Физика

Ивана Толић

 

Хемија

Јелена Ђорђевић          

 

Историја

Слободан Аксентијевић            

 

Географија

Горица Видић  

 

Биологија

Светлана Ћаласан         

Драгица Јеремић          

 

Техничко и информатичко образовање (Техника и технологија)

Душица Николић          

Владимир Средојевић

Катарина Божовић

 

Ликовна култура

Душан Лазаревић

               

Музичка култура

Александар Радојичић               

Ненад Јовановић

              

Физичко васпитање (Физичко и здравствено васпитање)

Снежана Трифуновић 

Зорица Пршић

Наташа Ћирковић

 

Изборни спорт

Зорица Пршић

Драган Чаворовић

 

Информатика и рачунарство

Катарина Божовић

Славица Бојовић

Ивана Толић

 

Чувари природе

Драгица Јеремић

 

Хор и оркестар

Александар  Радојичић

 

Свакодневни живот у прошлости

Слободан Аксентијевић 

 

Грађанско васпитање

Горица Видић

Јелена Ђорђевић  

Милош Живковић         

 

Верска настава

Александар Пејовић