„Целодневна настава и продужени боравак – будућност наше школе“

 

„Целодневна настава и продужени боравак – будућност наше школе“ је семинар чији су аутори наше колегинице, стручна сарадница и професори разредне наставе ОШ „Момчило Настасијевић“: Драгана Матовић, дипл. психолог, стручни сарадник, Драгана Никитовић, професор разредне наставе (директор) и Јелена Недељковић, професор разредне наставе. У Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/16. годину, семинар је заведен под бројем 478, компетенцијa: K3.Трајање семинара је један дан (8 бодова).

Поред аутора реализатори семинара су професори разредне наставе ОШ „Момчило Настасијевић“ Јасмина Марковић и Катарина Јовановић, као и Сања Гачановић, дипл. специјални педагог.

Општи циљеви семинара су: унапређивање наставног процеса; повећање компетенција наставног кадра за организовање и рад у продуженом боравку и целодневној настави.

Специфични циљеви семинара су: оспособљавање за примену принципа на којима се заснива рад целодневне наставе и продуженог боравка;оспособљавање за планирање и организовање целодневне наставе и продуженог боравка; оспособљавање за реализацију наставе и свих предвиђених активности; оспособљавање наставног кадра за примену модела хоризонталне едукације (учења) у функцији професионалног развоја запослених.

Теме програма: Целодневна настава; Продужени боравак; Предности целодневне наставе; Слободне активности; Решавање проблемских ситуација; Игре и играчке.